PROF. DR. SEVAL ŞAHİN İLE "POLİSİYE EDEBİYATTA KADIN KARAKTERLER" KONFERANSI

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a6e006c4efe7f42f5b7ad5b99f9333112%40thread.tacv2/1621857596546?context=%7b%22Tid%22%3a%2202bc5ccc-8fe1-410e-9c5b-43677c38d0f4%22%2c%22Oid%22%3a%22a9f8ad2e-bd2f-46ae-ae8e-1122b4503730%22%7d

Resim
Bu içerik 25.05.2021 tarihinde yayınlandı ve toplam 15 kez okundu.